دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

سخنرانان کلیدی

date (1)

ثبت کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

ISC

نمایه سازی مقالات در کنسرسیوم محتوای ملی و پایگاه علمی سیویلیکا

r_41_190529222051

محورهای همایش

محورهای همایش تبليغ جهانی دين ، چالش ها، فرصت ها و تجارب در عرصه بین الملل 

 

الف. مبانی و اصول تبلیغ دینی

 1. مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی تبلیغ دینی
 2. اصول حاکم بر روشهای تبلیغی
 3. اخلاق حرفه ای مبلغان
 4. شاخصه های مطلوب تبلیغ دینی
 5. نقش زمان و مکان در تبلیغ
 6. ابعاد آموزشی، فرهنگی، سیاسی و ... تبلیغ
 7. مهارت ها و بینش¬های تبلیغی
 8. جایگاه علوم در ارتقاء تبلیغ و سواد دینی(نقش و جایگاه دانش ارتباطات، روانشناسی، جامعه شناسی، آمار و ...)
 9. مبانی فکری مبلغ و تأثیر آن بر امر تبلیغ
 10. مخاطب شناسی تبليغ با تأکید برکودک و نوجوان
 11. تبلیغ از منظر عالمان دینی معاصر، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ( با تمرکز بر بیانیه گام دوم انقلاب و نمونه های عينی همچون نامه های مقام معظم رهبری به جوانان اروپا )

 

ب. روش شناسی مطلوب تبليغ دين در عرصه بین الملل

 1. روش خطابه و منبر در عصر حاضر
 2. روش برگزاری جلسات پرسش و پاسخ
 3. روش تبلیغ مستدل و مستند
 4. روش تبلیغ فردی و گروهی
 5. شیوه های تبلیغ دینی در فضای مجازی
 6. شیوه های تبليغ برای مخاطب کودک و نوجوان

 

ج. تجربه نگاری تبلیغ جهانی دین

 1. تحليل گزارش های تبليغی
 2. مدل برتر تجربه نگاری تبليغی
 3. خاطرات تبلیغی المصطفائيان و ...
 4. معرفی مبلغان موفق در عرصه بین الملل
 5. معرفی مؤسسات تبليغی شیعه در جهان

 

د. آينده پژوهی تبلیغ در عرصه بین الملل

 1. آسیب شناسی تبليغ دينی
 2. فرصت ها و چالش های تبلیغ در بین الملل
 3. موضوع شناسی و نياز سنجی
 4. چشم انداز رقابت با رقبای بین المللی تبليغ
 5. الگوی مطلوب تبليغ دينی در جهان

 

ه. چشم انداز تبليغ جهانی دين در المصطفی

 1. واکاوی سیستم آموزشی فرهنگی پژوهشی المصطفی در تربیت مبلغان جهانی دين
 2. مؤلفه های شبکه محتوایی تبليغ برای مبلغان المصطفی
 3. سامانه تبليغی مطلوب در راستای ارتباط متقابل، انتقال تجارب و همپوشانی ميان مبلغان المصطفی
 4. راههای بهره گیری از ظرفیت مذاهب و اديان آسمانی در مسیر تبليغ ارزش های الهی انسانی