نشست های علمی
1400/11/03

  برگزاری اولین پیش نشست علمی کنفرانس:
با تصویب تقویم پیش نشستهای علمی کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین اولین پیش نشست علمی با همکاری ومشارکت پژوهشکده چشم انداز وآینده پژوهی مجمع تشخیص مصلحت با عنوان رهیافت آینده نگرانه به تبلیغ جهانی دین با سخنرانی سه تن از اساتید دحوزه تبلیغ بین الملل به صورت مجازی برگزار گردید.  


دومین پیش نشست علمی کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین:
با هماهنگی ومشارکت فعال معاونت بین الملل حوزه علمیه قم با دبیرخانه کنفرانس دومین پیش نشست علمی با موضوع مبانی واصول تبلیغ جهانی دین با حضور اساتید و سخنرانان فعال در عرصه تبلیغ جهانی دین به صورت مجازی در تاریخ 3/8/1400 برگزار گردید.

برگزاری کارگاه:
با همکاری وهمت دانشگاه ادیان ومذاهب با دبیرخانه کنفرانس تبلیغ جهانی دین اولین کارگه آموزشی کنفرانس با موضوع روش تبلیغ مسیحییت تبشیری به صورت مجازی با حضور استاد احمد مفتاح برگزار گردید.

سومین پیش نشست:
سومین پیش نشست کنفرانس 12/8/1400برگزار می گردد.


چهارمین پیش نشست علمی کنفرانس ویژه مبلغان بین الملل خواهر:
ویزه خواهران مبلغ در عرصه بین الملل پیش نشست علمی کنفرانس برگزار می گردد.پیش نشست علمی ویزه خواهران:

چهارمین پیش نست علمی کنفرانس ویژه خواهران به صورت حضوری در تاریخ 12/8/1400برگزار می گردد.

 

پیش نشست پنجم کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین:

دبیرخانه پنجمین پیش نشست کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین را برگزارمی کند.

ششمین پیش نشست علمی کنفرانس:

دبیرخانه کنفرانس ششمین پیش نشست علمی را با مشارکت موسسه علمی آموزشی امام خمینی (ره) وبا حضور ارزشمند حضرت آیة الله کعبی (زیدعزه) با موضوع جهاد تمدنی درتبلیغ جهانی دین برگزار می نماید.


هفتمین پیش نشست علمی کنفرانس تبلیغ جهانی دین:

با همت علمی و اجرایی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دفتر مشهد مقدس و دبیرخانه کنفرانس هفتمین پیش نشست علمی  با موضوع برگزار می گردد.هشتمین پیش نشست علمی کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین:

با همکاری و مشارکت پژوهشکده مجمع تقریب مذاهب و دبیرخانه کنفرانس هشتمین پیش نشست علمی برگزار می گردد.

 

نهمین پیش نشست علمی کنفرانس تبلیغ جهانی دین برگزار گردید:

دبیرخانه کنفرانس  در اولین روز آذرماه 1400 با همت ومشارکت بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی وحضور ارزشمند جناب استاد آقای دکتر فرامرز قراملکی نهمین  پیش نشست علمی را به صورت حضوری در تالار شیخ طوسی بنیاد و در درگاه لینک آنلاین و غیرحضوری  برگزار نمود.دهمین پیش نشست علمی کنفرانس:

دهمین پیش نشست علمی کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین با همکاری و مشارکت ارزشمند بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه برگزار می گردد.

 

یازدهمین پیش نشست علمی کنفرانس تبلیغ جهانی دین:

با حضور ارزشمند حضرت آیت الله مبلغی نماینده محترم مجلس خبرگان رهبری یازدهمین پیش نشست علمی کنفرانس برگزار می گردد.

 

دوازدهمین پیش نشست علمی کنفرانس:

قابل توجه مبلغان دینی در عرصه جهانی دوازدهمین پیش نشست مجازی کنفرانس برگزار می گردد.

 

سیزدهمین پیش نشست علمی کنفرانس:

دبیرخانه کنفرانس با مشارکت و با همت پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام سیزدهمین پیش نشست علمی را برگزار می کند.